11 des

Endringsledelse 2020

4 trinn som sikrer din forbedrings prosess for 2020.

Suksess handler om lederskap og evnen til å skape konkurransekraft.

Organisasjonens konkurransekraft handler i stor grad om evnen til å skape lønnsomhet og vekst gjennom konkurransedyktige produkter og tjenester samt å ha de beste menneskene og de mest fornøyde kundene.

Men for å få til dette må samtidig menneskene og kundene ha tro på strategien og videre så må organisasjonen levere i forhold til strategien og løftene som ligger bl.a. i kunde løfter.

For 2020 er det 2 viktige fokusområder som vil være styrende:

Kunde løfte

Kunde løftenes tid der alle intensiverer jakten på kundens oppmerksomhet og lojalitet. Vinnerne evner å integrere kunde målinger inn i en systematisk forbedrings prosess støttet av et system som håndterer måling og utvikling.

Forankring

Forankring av strategier, mål, verdier og visjon.

Dette var vel ikke veldig overraskende, var det vel? Dette har du hørt en rekke ganger. Det viktige dog – med det du hører – er det du gjør med det du hører og føler.

Nettopp gjennomføringsevnen av strategier og mål er nok en gang kåret til den tøffeste og vanskeligste utfordringen som toppsjefer i verden står ovenfor også i år.

Et viktig støttesystem for å sikre at strategier er nådd frem og akseptert er at du har et såkalt Performance Management System; et system der prosesser styrer og sikrer gjennomføringen av strategiplaner og mål.

Bedrifter som mangler et Performance Management system mangler beslutningsstøtte og kontroll for å foreta riktige og presise beslutninger. Dette kan fort gå utover topp- og bunnlinje, kundetilfredshet og lojalitet samt påvirke medarbeidernes motivasjon og arbeidsglede negativt. Når man først har skapt et dårlig omdømme er det vanskelig å rette dette opp igjen.

Et scenario som dette kan unngås med et Performance Management system som vil gjøre det mulig å oppdage problemer raskt og iverksette korrigerende tiltak.

Men dette er lettere sagt enn gjort.

Mange organisasjoner forsøker men klarer ikke å skape et Performance Management system som lever opp til disse høye forventninger. Det er mange grunner til at disse systemene svikter; denne artikkelen vil understreke fire av de vanligste.

Ikke tett nok på forretningsprosesser og daglige utfordringer.

En av de vanligste problemene vi opplever er at et Performance Management system ikke er tilpasset organisasjonens daglige prosesser. Et godt fungerende Performance Management system må være bakt inn i hverdagen med fokus på prosesser som; virksomhetsstyring, resultatstyring, budsjettering, markedsføring, trening og kompetanseutvikling samt rekruttering.

Input og informasjon du mottar må gjenspeile bedriftens strategiske retning, men måles på et taktisk nivå. Dette betyr å måle virksomheten til enkeltpersoner, og rullende resultatene opp til avdelinger, forretningsenheter, og til slutt organisasjonen som helhet.

Mangel på tilpasning

Resultatstyringssystemer bør være utformet fra grunnen av for de spesifikke utfordringer og strategiske målene for en virksomhet. Organisasjonens strategi er unik og måten man måler resultatene bør også være unike. Organisasjoner som bruker en generisk eller for generell form for prestasjonsmåling vil ikke ha fult utbytte av systemet. Det må tilpasses den enkelte organisasjons konkurranseforhold og situasjon. Det er som innen idrett; det e rikke gitt at alle hopper 2m høyde; man må legge listen og treningsstrategiene deretter hvis ikke mister man fort motivasjonen og fokuset.

Systemet skal tross alt være et støtte- og sikringssystem for å skape konkurransekraft og økonomisk lønnsomhet.

Den ideelle måten å designe et skreddersydd Performance Management system er å bruke en konsultativ prosess som involverer ledelsen til virksomheten. Målingene som er definert i denne prosessen bør ta utgangspunkt i strategi- og forretningsplanen som beskriver nåværende og fremtidige strategiske vekst for virksomheten. Systemet skal gjennomgå grundige tester og kontinuerlig forbedring for å sikre at den fortsetter å levere på sine mål.

Dårlig valgt KPI`er (Key Performance Indicators)

En annen viktig utfordring som bedrifter står overfor er å nullstille nøkkel indikatorer som forteller om de er på rett vei til å nå sine forretningsmessige mål.

KPI`er (Key Performance Indicators) er grunnlaget for ethvert Performance Management system.

Valget av og justeringen av disse fokusområdene er avgjørende for å kunne måle og forbedre prestasjonene til din bedrift.

Når du velger KPI`er, husk å velge de som er mest viktig.

SMARTE Mål

En smart måte å gjøre dette på er å bruke SMARTE (spesifikke, målbare, ambisiøse, relevante, tidsbaserte og engasjerende) definisjoner i tankene. Dette er en god sjekkliste for om KPI`ene er godt nok fundamentert.

Spesifikke sikrer at alle beregninger er knyttet til en enkeltperson, gruppe eller avdeling som kan holdes ansvarlig for dem.

Målbare betyr at hver KPI må være mulig å måle og oppnåelige.

Ambisiøse betyr at målene bør være lagt så vidt høyt at vi må kunne strekke oss for å nå de.

Relevant betyr at KPI`er bør være i tråd med forretningsstrategien; en forbedring skal resultere i bedre gjennomføring av bedriftens mål.

Tidsbasert betyr at KPI`er (eller mål) bør ha en passende tidsramme for forbedring med en definert dato når vi skal nå våre mål.

Engasjerende betyr at målene må utløse engasjement, tro, vilje, motivasjon og handlingsevne som vises i den daglige driften. Mennesker som er engasjerer vil strekke seg langt for å nå mål.

Manglende kultur for ”Kontinuerlig forbedring”

Et Performance Management system er bare effektiv når det er utviklet riktig.

Når resultater uteblir er det en tendens til å skylde på systemet i stedet for å gjøre de nødvendige endringene for å løse problemet. I slike tilfeller bør ledere identifisere hovedårsaken til problemet.

En god metode er basert på Balansert Målstyring; Balanced Scorecard, som ble utviklet i begynnelsen av 90-tallet. Metoden tar utgangspunkt i 4 perspektiver; Finans. Kunde. Organisasjon. Medarbeidere. Hvis KPI`er er feil, har dårlig kvalitet eller i verste fall ikke er oppdaterte i fht. sanntid; så vil også dine beslutninger bli tilsvarende svake.

Balansert målstyring handler om å finne årsak-virkning og samspillet mellom disse. Dersom kundene dine klager på for sen leveringstid så kan årsaken ligge hos selgerne som lover kunder for rask leveringstid for å vinne salget. Da gjelder det å forankre viktigheten av å ikke selge på korte tidsfrister men finne andre salgsargumenter.

Å være klar over disse fire utfordringene vil bidra til og være med på å sikre at ditt performance management system er vellykket.

Til sist; ledelse handler om å skape positive resultater gjennom en velfungerende organisasjon, med kompetente og motiverte medarbeidere som utvikles, coaches, støttes og inspireres. Da blir også kundene fornøyde.

Da har du konkurranseevne.

Da leder du en bedrift som går på skinner inn i det nye året.

Leave A Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *