Målstyring – som virker!

Målstyring

Målstyring er en av de grunnleggende ferdighetene som kjennetegner suksessrike mennesker. De kjennetegnes ved å fokusere på faktorer som gir de kontroll og oversikt over målene som skal oppnås og hvordan de skal nås. De er steinharde på prioritering av oppgaver og er i særklasse gode på å ikke påta seg oppgaver som ikke er relatert til målene de jobber med.

Egosentriske eller fokuserte?

For enkelte kan de virke som svært egosentriske og selvgode og kan gjøre hva som helst for å oppnå målet.

De kjennetegnes videre som svært effektive og produktive og er mer opptatt av å gjøre, sette i gang eller fullføre oppgaver enn å snakke om de eller planlegge i detalj på hvordan de skal gjennomføre oppgaven. De har dermed nok kontroll til at de sikrer god nok kvalitet – uansett.

Motsatte av ha kontroll på målstyring – er å stress der man i mangel av kontroll opplever u-struktur og kaos.

Og dette mentale stresset påvirker det kroppslige og fysiske stresset som etter en tid kan bli ganske så kronisk med ømme muskler og energi-blokkeringer. Da er det smartere å jobbe med forebygging i stedet for behandling av stress og manglende målstyring og kontroll.

1. Drøm, visjon, mål

Alle vellykkede idrettsutøvere har en DRØM.

 • De drømmer om det mange sier er umulig – og oppnår det!
 • De levendegjør VISJONENE sine!
 • Alle har bestemte MÅL.
 • De bryter ned disse målene til oppnåelige DELMÅL!
 • Alle har en STRATEGI for å nå målene og drømmene sine.
 • Konkrete veivalg som fører dem sikkert til MÅLET!

2. Hode, hjerte, kropp, handling

 • De kombinerer hodet, hjertet, kroppen og handlingene!
 • De må føle EIERSKAP og oppriktig MOTIVASJON!
 • De har alle en LIDENSKAP om å LYKKES!

3. Trener

 • Alle har en TRENER, en VEILEDER, en INSPIRATOR!

4. Utholdenhet

 • Alle har en fantastisk UTHOLDENHETSEVNE!
 • Det er lov å feile, tape, mislykkes!
 • Alle ser MÅLET fremfor HINDRINGENE mot MÅLET!

5. Visualisering

 • De FORESTILLER seg hvordan det er å VINNE!
 • Visualiseringens kraft er UOVERVINNELIG!

6. Disiplin

 • De er DISIPLINERTE!
 • De fraviker sjelden eller aldri sitt arbeidsmønster når de først har bestemt seg for dette.

7. Kontinuerlig forbedring

 • De arbeider med KONTINUERLIG FORBEDRING!
 • Kontinuerlig resultatforbedring!
 • De lærer av hverandre!
 • Gårsdagens metoder holder ikke for morgendagens resultater!